Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet från den 23 januari 2007, dnr 131 560843-06/111. Det nya ställningstagandet innehåller bland annat ett förtydligande när det gäller förvaltningen av de tillgångar som fonden har investerat i.
Source: Rättslig vägledning