Ställningstagande: Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare

Skatte- och avgiftsskulder som är hänförliga till näringsverksamheten och som fastställs eller förfaller till betalning efter inledandebeslutet ska undantas från F-skuldsaneringen.
Source: Rättslig vägledning