Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster

Sidan Vissa interna tjänster har uppdaterats med anledning av ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning