Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt

Fem rekvisit ska vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas.
Source: Rättslig vägledning