Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för tjänster som avser kreditgarantier och andra säkerheter

Source: Rättslig vägledning