Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för krigsfartyg

Sidan har uppdaterats med anledning av ett publicerat ställningstagande om undantag från skatteplikt vid omsättning av varor till krigsfartyg.
Source: Rättslig vägledning