Ställningstagande: Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla

Den tredjemansersättning som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla utan för över till kunden ska inte påverka värdepappersinstitutets beskattningsunderlag.
Source: Rättslig vägledning