Ställningstagande: Transaktioner mellan delägare och HB/KB

Sidan Vad är omsättning? har uppdaterats med anledning av nytt ställningstagande.
Source: Rättslig vägledning