Ställningstagande: Transaktioner med virtuella valutor

Ställningstagandet ersätter ett tidigare ställningstagande med samma namn, dnr 131 359965-12/111.
Source: Rättslig vägledning