Ställningstagande: Tjänster som har omedelbart samband med utövande av idrottslig verksamhet

Source: Rättslig vägledning