Ställningstagande: Tillträde till visning av idrottsligt evenemang kan utgöra tillträde till idrottsligt evenemang

Det gäller endast direktsända visningar där publiken tar del av utsändingen samtidigt som evenemanget faktiskt genomförs.
Source: Rättslig vägledning