Ställningstagande: Tillskott eller driftsbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag

Sammanställning av praxis och Skatteverkets syn på klassificering av medel som tillskjuts till egna bolag av kommuner och landsting.
Source: Rättslig vägledning