Ställningstagande: Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdeskattegrupp där företaget är medlem

I det fall annat EU-land, trots att bara inhemska etableringar får ingå i deras mervärdeskattegrupper, behandlar transaktioner mellan Svenska filialer och dessa företag som företagsinterna transaktioner utgör transaktionerna inte omsättning enligt ML.
Source: Rättslig vägledning