Ställningstagande: Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande

Sidorna om fastighetsupplåtelser har slagits samman för att göra innehållet lättare att överblicka och har uppdaterats med anledning av ställningstagandet Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande.
Source: Rättslig vägledning