Ställningstagande: Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler

Ett nytt ställningstagande har tagits fram med anledning av att de nya reglerna för omsättning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster. Det ersätter det tidigare ställningstagandet med samma namn.
Source: Rättslig vägledning