Ställningstagande: Tillämpning av skatteavtal på utbetalning från privat pensionsförsäkring som tidigare varit tjänstepensionsförsäkring eller tvärtom.

Vid tillämpningen av skatteavtal på utbetalning från privat pensionsförsäkring som tidigare varit tjänstepensionsförsäkring eller tvärtom ska en fördelning göras utifrån hur stor del av premierna som arbetsgivaren respektive den försäkrade har betalat.
Source: Rättslig vägledning