Ställningstagande: Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland

Den aktuella pensionen, livräntan eller socialförsäkringsersättningen måste ha mottagits omedelbart före avtalets ikraftträdande den 20 december 2015 och fortfarande mottas för att övergångsbestämmelsen ska kunna tillämpas
Source: Rättslig vägledning