Ställningstagande: Tidigare ställningstagande om ”Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg” ersätts av ställningstagandet ”Automatiskt informationsutbyte med andra länder och skattetillägg”.

Förutsättningarna för befrielse har förtydligats. Vidare ska befrielse från skattetillägg normalt medges ned till hälften mot tidigare ned till en fjärdedel.
Source: Rättslig vägledning