Ställningstagande: Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering

Skatteverket anser att den omständigheten att ett familjehem för ett rörelsehindrat barn består av två familjehemsföräldrar som inte bor i närheten av varandra är skäl för att undanta två bilar från skatteplikt.
Source: Rättslig vägledning