Ställningstagande: Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar

Skatteverket anser att det inte finns något rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan självständiga parter vid tillhandahållanden mellan Svenska kyrkans organisatoriska delar.
Source: Rättslig vägledning