Ställningstagande: Startpeng till alla i tävlingssammanhang

I avvaktan på en första rättslig prövning av de bedömningar Skatteverket gjort angående startpeng till alla ska beslut som föranleds av ställningstagandet inte fattas.
Source: Rättslig vägledning