Ställningstagande: Spontant utbyte av information om förhandsbesked

Ställningstagandet beskriver vilka förhandsbesked som utbytet omfattar och vilken information Skatteverket ska lämna till vem och när. Sidan Europaråds- och OECD-konventionen har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning