Ställningstagande: Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter på pensionsutbetalningar med anledning av de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå

Kontrolluppgifter ska bara lämnas på pension som betalas ut på grund av en pensionsförsäkring. För övriga pensioner ska redovisning ske på individnivå, d.v.s. per betalningsmottagare, i arbetsgivardeklarationen.
Source: Rättslig vägledning