Ställningstagande: Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare

Skatteverket har förtydligat en entreprenörs skyldigheter som avser att föra personalliggare och att göra det möjligt för dem som är verksamma i näringsverksamheten att registrera sin närvaro i den utrustning som byggherren har tillhandahållit.
Source: Rättslig vägledning