Ställningstagande: Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)

Skatteverket ska alltid följa ett A1-intyg som utfärdats av en behörig institution och som åberopas i samband med beslut om socialavgifter eller beslut om pensionsgrundande inkomst.
Source: Rättslig vägledning