Ställningstagande: Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst

En särskild uppgift som ett handelsbolag lämnar är inte en avstämningsuppgift. Om en oriktig uppgift framgår av en särskild uppgift ska Skatteverket delvis befria från ett fullt skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning