Ställningstagande: Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning

Med anledning av ställningstagandet om benefika överlåtelser och undantagsregeln om avstämningsuppgifter i 49 kap. 10 § 1 SFL ska skattetillägg inte längre tas ut i dessa situationer.
Source: Rättslig vägledning