Ställningstagande: Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar

Ställningstagandet redogör för när sådana visningar utgör tillträden till biografföreställningar där skattesatsen är 25 procent respektive föreställningar där skattesatsen är 6 procent.
Source: Rättslig vägledning