Ställningstagande: Skattesats vid tillträde till visning av idrottsligt evenemang

Visning av idrottsliga evenemang kan omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen 6 procent. Om visningen sker inför publik efter att evenemanget har ägt rum krävs att den inspelade filmen inte har bearbetats, redigerats eller klippts.
Source: Rättslig vägledning