Ställningstagande: Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion

Det nya ställningstagandet innebär en ändring beträffande vilken skattesats som ska tillämpas på tjänster som tillhandahålls av programledare.
Source: Rättslig vägledning