Ställningstagande: Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst

Tjänsteställe för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst ska fastställas enligt allmänna regler.
Source: Rättslig vägledning