Ställningstagande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar i samband med tjänsteresa och utlandsstationering

Om en arbetsgivare bekostar en vaccination av en anställds familjemedlemmar omfattas inte detta av skattefrihet.
Source: Rättslig vägledning