Ställningstagande: Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas

Skatteavdrag ska göras enligt engångstabell på slutreglering som görs senast månaden efter den månad då den sista regelbundna lönen betalas ut.
Source: Rättslig vägledning