Ställningstagande: Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto

Skatteavdrag ska inte göras för räntor på gemensamma konton om de understiger 100 kr för respektive kontohavares andel.
Source: Rättslig vägledning