Ställningstagande: Ska den skattskyldige tillfrågas innan information i skatteärende begärs från annat land?

Skatteverket ska först be den skattskyldige lämna den önskade informationen såvida inte detta kan antas försvåra utredningen.
Source: Rättslig vägledning