Ställningstagande: Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod

Skatteverket klargör i det uppdaterade ställningstagandet de särskilda skälen för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod.
Source: Rättslig vägledning