Ställningstagande: Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration

Redovisning av en skattepliktig förmån kan i vissa fall förskjutas på grund av att utbetalaren måste invänta ett underlag för förmånen.
Source: Rättslig vägledning