Ställningstagande: Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige

En person som flyttar in till Sverige under beskattningsåret och blir obegränsat skattskyldig får beräkna årets gränsbelopp för kvalificerad andel som ägs vid årets ingång.
Source: Rättslig vägledning