Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC2

Har uppgiftslämnaren fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet anser Skatteverket att det inte ska lämnas någon kontrolluppgift, med anledning av CRS och DAC 2, om saldo för dödsfallsåret.
Source: Rättslig vägledning