Ställningstagande: Ränta vid återbetalning av kupongskatt

Intäktsränta ska endast utgå när kupongskatt återbetalas på grund av att skatten eller avgiften har tagits ut i strid med unionsrätten. Intäktsränta ska då utgå på återbetalt belopp från och med dagen efter den dag då skatten hölls inne till och med dagen då den återbetalas. Ränteberäkningen ska göras med ledning av reglerna i SFL, respektive SBL.
Source: Rättslig vägledning