Ställningstagande: Privatbostadsfastighet – beskattning av erhållen handpenning enligt ett s.k. handpenningavtal

Om en fastighetsägare efter att ha ingått ett s.k. handpenningavtal får behålla såväl fastigheten som handpenningen, ska denna handpenning tas upp som en annan inkomst på grund av tillgång det år det står klart att inkomsten inte ska tas upp i en kapitalvinstberäkning.
Source: Rättslig vägledning