Ställningstagande: Prispengar i idrottstävlingar är inte omsättning enligt ML

Prispengar i idrotttävlingar är inte omsättning enligt ML
Source: Rättslig vägledning