Ställningstagande: Principen om förbud mot förfarandemissbruk

I ett nytt ställningstagande har Skatteverket förtydligat sin syn på hur principen om förbud mot förfarandemissbruk ska tolkas.
Source: Rättslig vägledning