Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken verksamhet?

Ställningstagandet förtydligar hur man ska bedöma i vilken näringsverksamhet en person ska anses verksam.
Source: Rättslig vägledning