Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – vad utgör en verksamhetslokal vid blandad verksamhet?

Source: Rättslig vägledning