Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam

Skatteverkets syn på hur begreppet verksam i 39 kap 11 § SFL ska tolkas.
Source: Rättslig vägledning