Ställningstagande: Pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut

Source: Rättslig vägledning