Ställningstagande: Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt

Ställningstagandet ersätter följande tre ställningstaganden; Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar, Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig, mervärdesskatt och Beskattning vid överlåtelse av vissa tillgångar.
Source: Rättslig vägledning