Ställningstagande: Övergångsbestämmelsen till artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet

Skatteverket anser inte att övergångsbestämmelsen i protokollspunkt VII a punkt 2 ska tillämpas när ersättningen som utbetalades före den 5 april 2008 var skattefri i Sverige till följd av intern svensk skattelagstiftning och därmed inte undantagen från beskattning här till följd av det nordiska skatteavtalet.
Source: Rättslig vägledning