Ställningstagande: Omvärdering när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till ett dotterbolag

Om dotterbolaget inte har full avdragsrätt, och ersättningen för tjänsterna är lägre än marknadsvärdet, ska beskattningsunderlaget beräknas med utgångspunkt i marknadsvärdet. Detta gäller om ersättningen inte är marknadsmässigt betingad.
Source: Rättslig vägledning